Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Posada Plavog voza

 
U službi „Plavog voza“ (Specijalnog voza) ili Inspektoratu specijalnog voza, kako se ova služba zvanično zvala, u početku je radilo 33 radnika, da bi se nakon promene načina vuče, broj smanjio na 20.
 


 
Posadu su činili: načelnik, stručnjaci saobraćajne i mašinske službe, mašinovođe parne i kasnije dizel vuče, ložači parnih lokomotiva (dok su one bile u upotrebi), pregledači kola, kočničari, vozovođe, pratioci salonskih kola, vezisti…
 
 

 
Bili su to iskusni železničari koji su mogli da, u svakom trenutku i na licu mesta, otklone manje kvarove.