Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Misija, vizija, ciljevi – SEESARI

 

Savez za železničke inovacije u Jugoistočnoj Evropi  (SEESARI) predstavlja regionalnu platformu za klastersko povezivanje, koji ima za cilj: modernizaciju, unapređenje, regionalnu saradnju i jačanje konkurentske pozicije železnice.

Osnovne vrednosti organizacije SEESARI su: poverenje, izuzetnost, profesionalnost, uvažavanje visokih etičkih normi, saradnja, deljenje resursa i kapaciteta u cilju realizacije zajedničkih ciljeva, vrednosti i platformi.

Vizija saveza SEESARI je da bude važan učesnik u razvoju železničkog sistema u Jugoistočnoj Evropi.

Glavni cilj ove inicijative je grupisanje zainteresovanih strana za pokretanje inovativnih rešenja i projekata, koji bi podržali razvoj železnica u Jugoistočnoj Evropi i evropskog železničkog sistema u celini.

Strateški prioriteti i ciljevi su:

  1. Razvoj železničke mreže velikih brzina Jugoistočne Evrope;
  2. Tiketing: razvoj jedne platforme i integracija IT u putničkom saobraćaju;
  3. Razvoj regionalne železničke mreže;
  4. Zajednička nabavka železničkih voznih sredstava;
  5. Interoperabilnost i unificiranje tehničkih standarda;
  6. Društvena komponenta (ljudski resursi, reorganizacija zaposlenih);
  7. Razvoj robnog saobraćaja i intermodularnost.

Povezane strane:

Memorandum o osnivanju

Osnivački sastanak

Vesti- SEESARI

 

 

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“