Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Memorandum o osnivanju

  

“SEESARI” – Savez za železničke inovacije u jugoistočnoj Evropi

 

 1. SVRHA I CILJ “SEESARI”

Svrha i cilj “SEESARI” je da razvija, ažurira, povezuje i inovira transportnu mrežu u Jugoistočnoj Evropi (SEE), sa posebnim fokusom na železnicu u tesnoj saradnji , uključujući sve učesnike.

Svojim potpisom na ovom dokumentu, partneri izražavaju svoju opredeljenost da:

 • Se udruže u “SEESARI” – Savez za železničke inovacije u jugoistočnoj Evropi, koji će biti osnovan uz podršku Međunarodne železničke unije – UIC.
 • Jačaju razmenu znanja, informacija i iskustava stečenih u mreži “SEESARI” i podrže širenje informacija o aktivnostima, uspesima i rezultatima mreže “SEESARI” na prostoru jugoistočne Evrope.
 • Doprinesu i pomognu razvoj prevoza i posebno železnica u jugoistočnoj Evropi identifikovanjem i realizacijom inovativnih ideja/rešenja/projekata za železnički razvoj i prevoz.
 • Demonstriraju principe za sveobuhvatan pristup “SEESARI” za održivi prevoz i železnicu putem svoje zajedničke saradnje i saradnje sa ostalim učesnicima, javnošću i medijima u državama partnera.
 • Omoguće i podrže dijalog o održivom prevozu i mobilnosti između predstavnika gradova, Evropske Komisije, nadležnih ministarstava, javnih i privatnih institucija za istraživanje i razvoj, zainteresuju udruženja i neprofitabilne javne NVO, kao i zainteresovane pojedince u državama članicama sa naglaskom na zajedničke izazove u oblasti održivog prevoza i mobilnosti.
 1. AKTIVNOSTI MREŽE

Kako bi postigli prethodno pomenute ciljeve i svrhu, članice će sarađivati svojim vlastitim snagama  i tamo gde je to moguće, uz podršku eksternih finansijskih izvora, kao što su fondovi Evropske komisije i iz drugih izvora, kako bi realizovali sledeće aktivnosti:

 • Identifikacija priprema i pokretanje novih projekata i rešenja za prevoz i železnički razvoj.
 • Identifikacija mogućnosti finansiranja novih projekata iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih, evropskih i drugih fondova.
 • Organizovanje “SEESARI” događaja (seminara, radionica, studijskih poseta, banchmarking, i upoznavanje najboljih načina rada, itd.), koji će omogućiti razmenu rezultata inicijative “SEESARI”, predstavljanje završenih i implementiranih “SEESARI” projekata u jugoistočnoj Evropi i pojačati dijalog o značajnim pitanjima i izazovima o održivom prevozu između članica mreže u oblasti jugoistočne Evrope.
 • Učešće u dešavanjima i aktivnostima po izboru posvećenim održivom železničkom prevozu i održivoj mobilnosti koje će biti organizovane na području jugoistočne Evrope od strane trećih strana, da bi se rezultati “SEESARI” inicijative proširili, da bi se doprinelo proširenju “SEESARI” inicijative i njene promocije i da bi se razmenile nove ideja za projekte.
 • Razmena informacija na jezicima članica o aktivnostima i rezultatima saveza “SEESARI” kao i aktivnostima i dostignuća njenih članova i same inicijative “SEESARI”.
 • Objavljivanje elektronskih novosti na jezicima partnera sa ciljem da se obezbede tačne informacije o aktivnostima saveza i njenih članica u domenu održivog prevoza i mobilnosti kao i najnovijih vesti o “SEESARI” aktivnostima, uopšte.
 • Objavljivanje informacija o aktivnostima mreže na “SEESARI” internet stranici u saradnji sa sekretarijatom “SEESARI” i korišćenje internet stranice kao glavnog informativnog kanala za razmenu informacija širom EU o aktivnostima mreže “SEESARI”.
 1. OSNOVNI PRINCIPI I ORGANIZACIONA STRUKTURA MREŽE
 • Članstvo se zasniva na dobrovoljnom principu. Članice mogu biti transportni operateri, upravljači infrastrukture, proizvođači i dobavljači tehničke opreme, finansijske institucije, istraživačke institucije, udruženja i interesne grupe povezane sa železničkim prevozom, nacionalnim i regionalnim institucijama, NVO i drugim institucijama i upravama iz šireg domena zainteresovanih učesnika sa područja jugoistočne Evrope (države jugoistočne Evrope po abecednom redu: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Slovenija, Srbija), kao i zemlje sa transportnim koridorima povezanim sa zemljama jugoistočne Evrope.
 • Zainteresovani učesnici koji nisu iz jugoistočne Evrope takođe, mogu biti članovi “SEESARI” mreže sa statusom posmatrača.
 • Strategija “SEESARI” sa akcionim planom će biti glavni strateški dokument “SEESARI” saveza.
 • U ostvarivanju ciljeva članica Saveza “SEESARI”, članice će nastojati da obezbede – bazirano na sopstvenim ili zajedničkim aktivnostima – kofinansiranje aktivnosti mreže i/ili njihovih pojedinačnih članica iz lokalnog, regionalnog, nacionalnog i budžeta EU, kao i kredita, donacija i sponzorstava, gore navedenih i ostalih trećih strana.
 • Detaljna pravila o aktivnosti i upravljanju “SEESARI” biće definisana u Poslovnikom o radu “SEESARI”.
 • Članice saveza će pokušati da izbegnu nepotrebne konflikte i da eventualne konflikte rešavaju u duhu uzajmnog poštovanja i osnovnih principa saradnje u Evropi.

    4.KONSTITUISANJE I ODLUČIVANJE

Savez “SEESARI” čine:

 • Generalna skupština
 • Upravni odbor
 • Sekretarijat

 

 • Aktivnostima Saveza upravljaće i rukovoditi Generalna skupština, koja će se sastajati jednom godišnje. Generalnu skupštinu čine svi potpisnici Memoranduma.
 • Generalnu skupštinu predstavlja predsednik kog biraju članovi Generalne skupštine.
 • Generalna skupština osniva Upravni odbor “SEESAR”I. Upravni odbor čini izvršna radna grupa koja rukovodi radom “SEESARI” i njegovim Sekretarijatom. Detaljna pravila Upravnog odbora biće definisana Poslovnikom o radu “SEESARI”.
 • Sekretarijat je operativni organ rada koji vrši koordinaciju i organizacione poslove.
 • Organizacione i koordinacione aktivnosti obezbeđivaće i sprovoditi Sekretarijat “SEESARI”.

 

Beograd, 27. januara 2016.

 

Misija, vizija, ciljevi                                                                                                                 Osnivački sastanak

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“