Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Komercijalna ponuda

Medijske i marketinške aktivnosti

Medija centar Vam na komercijalnoj osnovi, samostalno ili u saradnji sa svojim dugogodišnjim, kvalitetnim i proverenim poslovnim partnerima, može ponuditi realizaciju sledećih medijskih i marketinških aktivnosti:

1.    Interno informisanje
–    objave u informativnom listu „Železnica Srbije“ ad „Pruga“;
–    arhiviranje medijskih i marketinških sadržaja;

2.    Eksterno informisanje – odnosi sa javnošću
–    televizijska, filmska, video, radio i foto produkcija;
–    PR aktivnosti (saopštenja i informacija za medije, konferencija za novinare);
–    organizacija medijskih događaja i aktivnosti;

3.    Marketing, reklama i propaganda
–    reklamne aktivnosti
–    organizacija promotivnih događaja;
–    reklamno i informativno oglašavanje u štampanim i elektronskim medijima;
–    organizacija sajamskog učešća i prezentacija;
–    priprema i organizacija izložbi;
–    saradnja sa državnom upravom, lokalnim samoupravama i međunarodnim organizacijama;
–    organizacija i učestvovanje u društveno odgovornim, neprofitnim i edukativnim
kampanjama;
–    organizacija stručnih skupova i obeležavanje jubileja;

4.    Veb sajt
–    izrada, podrška i ažuriranje veb sajta i drugih internet komunikacija;
–    objave  na sajtu www.zeleznicesrbije.com;
–    izrada multimedijalnih prezentacija;
–    Internet aktivnosti, izrada banera, kompjuterskih i filmskih animacija

5.    Izdavačka delatnost
–    izdavačka delatnost;
–    izrada posebnih informativnih i promotivnih publikacija;

6.    Komercijalne aktivnosti
–    sve usluge iz delokruga svoga rada namenjene za potrebe „trećih lica“ na komercijalnoj osnovi

Mi vam otvaramo vrata na železnici –
Medija centar „Železnica Srbije“ ad!

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“