Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Lokomotive slavnih imena: Dinara, Kozara, Sutjeska, Neretva

Kompozicije „Specijalnog voza“, ( moglo ih je biti i tri), u početku su vukle samo parne lokomotive koje su bile pouzdane i mogle su da voze po svim prugama. To su bile lokomotive zaplenjene nakon završetka Drugog svetskog rata, serije 11. Od 1947. godine „Specijalni voz“, vukla je i jedna parna lokomotiva sa oznakom 11-022, proizvedena u Mađarskoj.

Za „Plavi voz“, koga danas poznajemo, 1957. godine nabavljene su tri dizel-hidraulične lokomotive iz fabrike Kraus-Mafaj iz Minhena, obeležene serijskim brojevima i imenima. Tako je lokomotiva 761-001 nosila ime „Dinara“, 761-002 „Kozara“ i 761-003 „Sutjeska“.

Posle 20 godina vožnje, ove lokomotive zamenjene su sa 4 dizel-električne lokomotive serije 666 kupljene iz fabrike Dženeral motors 1978. godine. I one su pored serijskog i inventarskog broja nosile slavna imena: 666-001 „Dinara“, 666-002 „Kozara“, 666-003 „Sutjeska“ i 666-004 „Neretva“.

Parna lokomotiva – serija JŽ 11
 


MAVAG, Budapest, 1947. Lokomotiva 11-022, tip 1C1-4hv. Muzejski eksponat, Beograd
 

Dizel električna lokomotiva – serija JŽ 761
 


Dizel-lokomotiva serije JŽ 761, s hidrauličnim prenosnikom snage, raspored osovina C’C’.
Proizvodnja Krauss-Maffej AG, Minchen-Allach, Nemačka, 1957.
Muzejski eksponat, Subotica
 

Dizel električna lokomotiva – serija JŽ 666
 


Dizel električna lokomotiva serije 666 proizvedena je u „General Motors“, SAD, 1978.
Oznaka proizvođača je JT 22CW-2.
Lokomotiva je šestosovinska, s pojedinačnim pogonom osovina, Co’Co’.
Danas je u eksploataciji na prugama „Železnica Srbije“.
 

 

Gradnja Plavog voza                                                                                                                  Posada Plavog voza

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“