Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Konstituisan Odbor direktora  „Železnica Srbije“ ad

 

 

Goran Adžić, diplomirani ekonomista, vršilac dužnosti generalnog direktora „|Železnica Srbije“ ad,  25. aprila 2019. godine za izvršne direktore kompanije izabrao je Natašu Aleksić Kapetanović, master menadžera, i Svetlanu Jelić-Burić, diplomiranog pravnika.

Na sednici održanoj istog dana konstituisan je Odbor direktora  „Železnica Srbije“ ad koga čine: Goran Adžić, predsednik Odbora,  Nataša Aleksić Kapetanović i Svetlana Jelić-Burić članovi Odbora.

 

 

 

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“