Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Akcija “Oprez ! Izaberi život!” ponovo među osnovcima

 

U akciji pod sloganom „Pravilno je bezbedno“, posvećenoj bezbednosti dece na putnim prelazima, koja je organizovana 14. i 16.marta u Požarevcu i Lajkovcu, učestvovalo je oko 550 mlađih osnovaca.

Akcija je nastavljena i tokom narednih dana i to u Odžacima i Maloj Krsni. Naši predstavnici su posetili u Odžacima tri škole gde je prezentaciju o bezbenom ponašanju na putnim prelazima videlo više od 350 đaka a u Maloj Krsni, gotovo 100 đaka. Prezentaciju je vodila predstavnica Medija centra, Jasmina Dišović. 

Kampanja o bezbednosti na putnim prelazima, koju vodi „Infrastruktura železnice Srbije“, u saradnji sa Medija centrom “Železnice Srbije “ ad, obuhvatiće učenike osnovnih škola širom Srbije, kojima će biti predstavljena multimedijalna prezentacija i održana edukativna predavanja o bezbednosti na putnim prelazima. Cilj ove akcije jeste da se deca upoznaju sa osnovnim pravilima bezbednog i pravilnog ponašanja na putnim prelazima i u blizini železničke infrastrukture. Multimedijalna prezentacija namenjena je učenicima mlađih razreda osnovnih škola, od prvog do četvrtog razreda.

Pod sloganom “Oprez ! Izaberi život!”, ovu kampanju vodio je Medija centar “Železnica Srbije” ad od 2010. do 2013. godine. U akciji je učestvovalo i multimedijalnu prezentaciju videlo nešto više od 20.000 đaka u 126 osnovnih škola u 49 mesta u Srbiji. Reč je o seriji predavanja koja su kroz multimedijalnu prezentaciju edukativno-zabavnog karaktera, upoznavala đake sa pravilnim učestvovanjem u saobraćaju preko putnih prelaza. Predavanja, namenjena učenicima nižih razreda osnovnih škola, bila su interaktivnog karaktera, kako bi se ostvarila potrebna komunikacija sa učenicima i na odgovarajući način deci ukazalo na opasnosti u železničkom saobraćaju.

Povod za organizovanje ovakvog tipa kampanje u celom svetu, a i našoj zemlji, jeste sve veći broj ljudi koji gine, ili je povređeno u nesrećama na pružnim prelazima. One se dešavaju u većini slučajeva zbog neodgovornog ponašanja vozača drumskih vozila i pešaka, dok istovremeno vlada pogrešno mišljenje da su ove fatalne nesreće železnički problem. Konferencije i okrugli stolovi, organizovani na međunarodnom nivou, pokazale su da je jedini efektivni način za smanjenje broja nesreća, osim zatvaranja svih pružnih prelaza, edukacija i isticanje opasnosti, sa ciljem podizanja svesti kod ljudi o mogućim posledicama u slučaju nepoštovanja saobraćajnih propisa.

Pod sloganom „Oprezno na putnim prelazima“ železnička zajednica je, u saradnji sa: organizacijama drumskog sektora, Evropskom komisijom i Ekonomskom komisijom Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), pokrenula obeležavanje Međunarodnog dana bezbendosti na putnim prelazima ( ILCAD – International Level Crossing Awareness Day). U kampanju je od početka, uključeno više od 45 zemalja i železničkih uprava širom sveta, među kojima su i „Železnice Srbije“ ad.

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“