ŽELEZNICE SRBIJE
Cene prevoza
Relacija

2. razred

2. razred

Cena karte u
jednom pravacu (din.)

Cena povratne karte
(20% popusta)

Beograd - Novi Sad

288,00

460,00

Beograd - Subotica

560,00

896,00

Beograd - Niš

784,00

1.254,00

Beograd - Užice

616,00

986,00

Beograd - Požarevac

320,00

512,00

Beograd - Šid

392,00

628,00

Beograd - Požega

504,00

806,00

Beograd Dunav - Vršac

320,00

512,00

Cene su date za putničke vozove, bez dodatka za voz višeg tarifskog ranga i naknade za rezervisanje sedišta.

Rezervacija sedišta za unutrašnji saobraćaj iznosi 110,00 dinara.

Dodatne cene za voz višeg tarifskog ranga su:

Putovanje u jednom pravcu

Povratno putovanje

Brzi voz

100,00

160,00

Inter City

200,00

320,00

Čuvanje stvari u garderobi:
-za svaki komad i za svaki započetih 24 časa naplaćuje se 110,00 dinara.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS