ŽELEZNICE SRBIJE
Rezervisanje mesta

Rezervisanje mesta predstavlja dodatnu uslugu železnice, koja je izvršena izdavanjem potvrde o rezervisanju sedišta, karte za ležaj, posteljne karte ili priznanice prevoznice za praćene automobile. Dodatne troškove (telegram, telefon i sl.) koji su vezani za rezervisanje snosi putnik.

Rezervisanje mesta preko Interneta ili Call centra

Rezervisanje mesta je moguće obaviti na internet adresi www.zeleznicesrbije.com – link rezervisanje mesta ili pozivanjem Call centra telefonom 011/360-28-99.

Rezervisanje mesta može se obaviti najranije 2 meseca pre polaska voza, a najkasnije do 3 sata pre polaska voza (do 4 sata za rezervisanje mesta za praćene automobile).

Rezervisano mesto se mora preuzeti u roku od 24 časa od trenutka rezervisanja. Ukoliko je rezervisanje mesta izvršeno u trenutku kada je do polaska voza ostalo manje od 24 časa rezervacija se mora preuzeti na prodajnim mestima„Železnice Srbije“ ad, najkasnije do 2 sata pre polaska voza (do 3 sata za rezervisanje mesta za praćene automobile).

Jednim pozivom moguće je rezervisati najviše:
- 1 odeljak - 6 mesta za sedenje
- 1 odeljak - 6 ležaja u kolimasa 6 ležaja (Bc)
- 1 odeljak - 4 ležaja u kolima sa 4 ležaja (Ac)
- 2 odeljka u kolima za spavanje - 6 turističkih postelja ili 4 dubl ili 2 singl postelje
- 1 praćeni automobil i 1 prikolica

Ukoliko je potrebno rezervisati više mesta potrebno je obratiti se Centru za rezervisanje mesta stanice Beograd na telefon 011/26-45-763.

Rezervisana mesta mogu se preuzeti na prodajnim mestima u sledećim železničkim stanicama:
- Beograd
- Novi Sad
- Subotica
- Mladenovac
- Niš
- Inđija

i poslovnicama putničke agencije “KSR BEOGRADTURS” u Beogradu i Novom Sadu.

 

Rezervisanje sedišta

Može se zahtevati na dan kupovine karte ili unapred, ali najranije na dva meseca pre datuma nameravanog putovanja.  Vozovi  i kola koji se rezervišu navedeni su u redu vožnje. Potvrda o rezervisanju sedišta izdaje se isključivo uz odgovarajuću voznu kartu.

Rezervisano sedište putnik treba da zauzme najkasnije 15 minuta posle polaska voza iz stanice od koje je rezervisanje izvršeno, u protivnom se rezervisanje smatra nevažećim.

Kola sa ležajima

Za korišćenje ležaja u vozovima u kojima saobraćaju kola sa ležajima, potrebno je uz posedovanje važeće vozne karte 2. razreda platiti, za naznačenu relaciju i vrstu voza, određenu cenu za upotrebu ležaja. ŽS u ponudi kola sa ležajima poseduje kola sa odeljcima sa 4 ležaja i kola sa odeljcima sa 6 ležaja.

Ukoliko ima slobodnih ležaja, karta za ležaj može se kupiti i kod pratioca kola sa ležajima. Ležaj se mora zauzeti od strane putnika najkasnije 15 minuta nakon polaska voza iz stanice od koje je ležaj rezervisan.

Deca do 6. godine života prevoze se besplatno, a u slučaju da dele postelju sa odraslim licem (dozvoljeno do navršenih 10 godina) ne plaćaju cenu posteljne karte. Deca od 6 do 14 godina plaćaju polovinu vozne cene i punu cenu za ležaj (ako ga sama koriste).

Kola za spavanje

Uz voznu kartu za određenu relaciju i rang voza, putnik mora za korišćenje postelja u kolima za spavanje posedovati:

  • u odeljku singl (1 postelja) voznu kartu za 1. razred,
  • u odeljku dubl (2 postelje) voznu kartu za 2. razred,
  • u odeljku turist (3 postelje) voznu kartu za 2. razred.

Deca do 6. godine života prevoze se besplatno, a u slučaju da dele postelju sa odraslim licem ne plaćaju cenu posteljne karte (dozvoljeno do navršenih 10 godina). Deca od 6 do 14 godina plaćaju polovinu vozne cene i punu cenu za postelju (ako ga sama koriste).

Postelja u kolima za spavanje mora se zauzeti od strane putnika sa odgovarajućim voznim i posteljnim kartama, najkasnije 15 minuta nakon polaska voza iz stanice od koje su postelje rezervisane.

Vraćanje vozne cene - prevoznine, dodataka i naknada

Putnik može u određenim slučajevima zahtevati vraćanje naplaćene vozne cene (razliku) za neiskorišćenu ili delimično neiskorišćenu voznu kartu. Zahtev za vraćanje vozne cene podnosi se: 

- na putničkoj blagajni železničkih stanica ili izuzetno (po uputstvu železnice) na blagajnama ovlašćenih turističkih agencija, 
- nadležnom odeljenju Sektora za kontrolu prihoda ŽS.

Ako stanica u vreme dolaska voza ne radi, zahtev se podnosi najkasnije narednog radnog dana stanice, putničke blagajne. U ostalim slučajevima, za vraćanje vozne cene potrebno je podneti pismeni zahtev nadležnom odeljenju

Sektora za kontrolu prihoda ŽS. Uz zahtev se prilažu vozna karta (overena od strane nadležne železničke stanice) i, po potrebi, druge isprave kojima se dokazuje ispravnost i visina potraživanja. Od iznosa koji se vraća putniku na ime troškova železnice odbija se 10% (član 12-15 ZUPZ), sem u izuzetnim slučajevima.

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS