ŽELEZNICE SRBIJE
Opšte informacije

 "ŽELEZNICE SRBIJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO

Nemanjina 6, 11000 Beograd, Srbija
Centrala: 011/3614 811; 011/3616 722

Osnovna delatnost: prevoz putnika i robe, vuča vozova i održavanje vučnih jedinica, vozova i voznih sredstava, održavanje pruga i tehnički nadzor nad njima, nadzor nad drugim pružnim i staničnim objektima i postrojenjima, održavanje i izgradnja uređaja, postrojenja i instalacija i dr.

Dužina koloseka 4.093 km
Dužina pruga 3.809 km
Dužina magistralnih pruga 1.768 km
Dužina ostalih pruga I i II reda 2.041 km
Dužina elektrificiranih pruga 1.279 km
Širina koloseka 1.435 mm
Maksimalni uspon 27.41´
Maksimalno osovinsko opterećenje 22,5 t

Vučna vozila - inventarski park
Vučna vozila - aktivan inventarski park

437
357

Park putničkih kola 797

Park teretnih vagona
- za eksploataciju

7.496
4.315

Broj zaposlenih radnika 17.078 (31.12.2014.)

Data/Images/zgrada.jpg

Preduzeća čiji je osnivač "Železnice Srbije" ad
Red. br.

Naziv

Direktor

Predsednik Upravnog odbora

Adresa

1. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA "ŽELEZNICE SRBIJE" Pri.dr Vlado Batnožić    Beograd, ul.Savska br.23
2. Saobraćajni institut - CIP Milutin Ignjatović Beograd, ul.Nemanjina br.6
3. "BEOGRADČVOR" d.o.o - Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd

Milutin Milošević

Beograd, Stjepana Filipovića br.45
4.

"SRBIJAKOMBI" d.o.o. - Društvo za kombinovani transport 

Momčilo Tunić Beograd, Nemanjina br.6 
5. ŽIT d.o.o. - Železnički integralni transport Svetozar Milanović Beograd, Savski trg br.2
6.

"ZAŠTITNA RADIONCA" d.o.o. - Društvo za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida 

Mirko Dobrijević Beograd, ul.Savska br.4
"Železnice Srbije" ad član je Međunarodnih železničkih organizacija
1. UIC Međunarodna organizacija za saradnju u oblasti železničkog saobraćaja
2. CER Međunarodna organizacija koja zastupa interese svojih članova u Evropskom parlamentu, Komisiji i Savetu ministara, kao i prema drugim  institucijama koje donose odluke važne za železnički sekror
3. CIT Međunarodni komitet sa nadležnostima iz oblasti propisa za međunarodni železnički saobraćaj  zasnovanim na COFIT konvencijama i odredbama iz međunarodnih ugovora za robni i putnički saobtaćaj
4. RNE Međunarodno infrastrukturno udruženje „Železnička mreža Evrope“. Zajednička organizacija evropskih upravljača infrastrukturom i tela za dodelu kapaciteta koja se bavi operativnim pitanjima u međunarodnom železničkom prevozu i zastupa svoje članove kao organizacija za poboljšanje međunarodnog prevoza na evropskoj železničkoj infrastrukturi
5.RAILDATA Međunarodna železnička organizacija za razvoj i izradu centralnog informacionog sistema za robni železnički saobraćaj u Evropi
6. HITRAIL Međunarodna železnička informaciona mreža(Evropske železničke informacione tehnologije – razmena podataka)
7. FTE Evropski forum za železnički saobraćaj
8. KORIDOR X PLUS Interesna zajednica za promovisanje, saradnju i razvojne aktivnosti na Koridoru X
9. FIP Međunarodno udruženje za vozne povlastice železničkog osoblja
10. COLPOFER Međunarodno udruženje za saradnju železničke policije i bezbednosnih organa
11.EURAIL/INTERAIL Evropska organizacija za povlastice u železničkom saobraćaju
12. FISAIC Međunarodno udruženje za kulturne aktivnosti železničara
IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
KOMERCIJALNE POVLASTICE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS