Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Огласи

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – 2
30.06.2016. до 11:00 јавна лицитација 30.06.2016. у 12:00
Zatvoren
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
26.05.2015. до 11:00 јавна лицитација 26.05.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕНЈЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 118/2014 – Набавка туцаника за застор пруга кречњачког порекла, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1-
23.03.2015. до 11:30 отварање понуда 23.03.2015. у 12:00
Zatvoren