Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Огласи

Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 5/2019 – Услуга штампања гласила и часописа, по партијама – Измене и допуне Конкурсне документације бр.1 – Питања и одговори бр.1- Одлука о додели уговора
20.6.2019. до 10:00 отварање понуда 20.6.2019. у 11:00
Затворен
Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 2/2019 – Електрична енергија – Одлука о додели уговора
04.06.2019. до 10:00 отварање понуда 04.06.2019. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА путем прикупљања писмених понуда
11.02.2019. до 12:00 отварање понуда 12.02.2019. у 12:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА путем прикупљања писмених понуда
11.02.2019. до 12:00 отварање понуда 12.02.2019. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА путем прикупљања писмених понуда
10.12.2018. до 12:00 отварање понуда 11.12.2018. у 12:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА путем прикупљања писмених понуда
10.12.2018. до 12:00 отварање понуда 11.12.2018. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА путем прикупљања писмених понуда
26.10.2018. дo 11:00 отварање понуда 29.10.2018. у 12:00
Затворен
Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 6/2018 – Дизел и бензин за друмска возила (преузимање деривата путем кредитних картица).- Измене и допуне Конкурсне документације бр.1- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
24.08.2018. дo 10:00 отварање понуда 24.08.2018. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за прикупљање писмених понуда ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
09.07.2018. до 15:00 отварање понуда 10.07.2018. у 14:00
Затворен
Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 5/2018 – Рек сервер – Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
30.05.2018. до 10:00 отварање понуда 30.05.2018. у 11:00
Затворен