Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Arhiva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 14/2015 – Usluge tehničkog pregleda izgrađenih objekata (novi most i pruga) u okviru projekta rekonstrukcija i modernizacija deonica Gilje-Ćuprija-Paraćin, u otvorenom postupku -Pitanja i odgovori br.1, br.2- -Izmene i dopune br.1- -Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda-
21.07.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 21.07.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.39/2015 – Nabavka materijala za potrebe merenja I ispitivanja u elektroenergetici
20.07.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 20.07.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku br. 95/2014 – Usluge izrade tehničke dokumentacije, u otvorenom postupku, po partijama -Pitanja i odgovori br.1, br.2, br.3- -Izmene i dopune br. 1, br.2, br.3- -Obaveštenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda-
15.07.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 15.07.2015. u 12:00
Zatvoren
PRETHODNO OBAVEŠTENJE ZA NABAVKU TOČKOVA-MONOBLOK, BANDAŽA, OSOVINA ZA VUČNA I VUČENA VOZILA
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 37/2015 – Nabavka delova za mehaničke SS uređaje – skretničke brave
07.07.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 07.07.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 13/2015 – Nabavka održavanja infrastrukturnih objekata visokogradnje, u otvorenom postupku, po partijama
03.07.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 03.07.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 36/2015 – Usluge tehničkog pregleda izvedenih radova
22.06.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 22.06.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 15/2015 – Nabavka herbicida, u otvorenom postupku -Izmene i dopune br. 1-
22.06.2015. do 10:00 otvaranje ponuda 22.06.2015. u 11:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 10/2015 – Nabavka baterija za ETP, u otvorenom postupku, – Pitanja i odgovori br. 1, br.2, br.3, br.4, br.5, br.6 – – Izmene i dopune br.1, br.2 – – Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda –
11.06.2015. do 13:00 otvaranje ponuda 11.06.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 35/2015 – Nabavka konsultantskih usluga za održavanje i razvoj IBM centralnog računarskog sistema
04.06.2015. do 11:30 otvaranje ponuda 04.06.2015. u 12:00
Zatvoren