Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 14/2015 – Услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2- -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
21.07.2015. до 11:00 отварање понуда 21.07.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.39/2015 – Набавка материјала за потребе мерења И испитивања у електроенергетици
20.07.2015. до 11:00 отварање понуда 20.07.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку бр. 95/2014 – Услуге израде техничке документације, у отвореном поступку, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3- -Измене и допуне бр. 1, бр.2, бр.3- -Обавештење о продузењу рока за достављање понуда-
15.07.2015. до 11:00 отварање понуда 15.07.2015. у 12:00
Zatvoren
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ТОЧКОВА-МОНОБЛОК, БАНДАЖА, ОСОВИНА ЗА ВУЧНА И ВУЧЕНА ВОЗИЛА
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 37/2015 – Набавка делова за механичке СС уређаје – скретничке браве
07.07.2015. до 12:00 отварање понуда 07.07.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 13/2015 – Набавка одржавања инфраструктурних објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама
03.07.2015. до 11:00 отварање понуда 03.07.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 36/2015 – Услуге техничког прегледа изведених радова
22.06.2015. до 11:00 отварање понуда 22.06.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 15/2015 – Набавка хербицида, у отвореном поступку -Измене и допуне бр. 1-
22.06.2015. до 10:00 отварање понуда 22.06.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 10/2015 – Набавка батерија за ЕТП, у отвореном поступку, – Питања и одговори бр. 1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6 – – Измене и допуне бр.1, бр.2 – – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда –
11.06.2015. до 13:00 отварање понуда 11.06.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 35/2015 – Набавка консултантских услуга за одржавање и развој ИБМ централног рачунарског система
04.06.2015. до 11:30 отварање понуда 04.06.2015. у 12:00
Zatvoren