Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Arhiva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.61/2015 – Nabavka gumenih umetaka
03.08.2015. do 10:00 otvaranje ponuda 03.08.2015. u 10:30
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.51/2015 – Nabavka materijala i opreme za održavanje povratnog voda i uzemljenje kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz – Pitanja i odgovori br.1 – – Izmene i dopune br.1 –
03.08.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 03.08.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.57/2015 – Nabavka rezervnih delova i materijala za lokalne radio – mreže, po partijama
03.08.2015. do 13:00 otvaranje ponuda 03.08.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.49/2015 – Nabavka materijala za potrebe održavanja trafostanica 10(20)/0,4 kV
31.07.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 31.07.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENNJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednostibr.38/2015 – Nabavka srednjenaponske opreme za održavanje postrojenja za sekcionisanje transformatorske stanice – Izmene i dopune br.1 – – Pitanja i odgovori br.1 –
29.07.2015. do 10:00 otvaranje ponuda 29.07.2015. u 11:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.45/2015 – Usluge remonta hidrauličnih menjača T211r
28.07.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 28.07.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 19/2015 – Nabavka skretničke hrastove impregnisane građe, u otvorenom postupku – Pitanja i odgovori br.1 –
27.07.2015. do 10:30 otvaranje ponuda 27.07.2015. u 11:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.52/2015 – Usluge izrade studije modela funkcionisnja železničke infrastrukture -Izmene i dopune br.1, br.2, br.3- – Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda br.1- -Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda br.2-
24.07.2015. do 13:30 otvaranje ponuda 24.07.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.25/2015 – Radovi na izgradnji propusta u km 50+391, 81 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd-Vrbnica-Državna Granica I to od Resnika do Valjeva
23.07.2015. do 13:30 otvaranje ponuda 23.07.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.44/2015 – Usluge remonta osovinskih sklopova sa zamenom monobloka ili obruča točka -Pitanja i odgovori br.1-
23.07.2015. do 10:00 otvaranje ponuda 23.07.2015. u 11:00
Zatvoren