Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.33/2015 – Услуге текућег одржавања, поправки И баждарења колских вага, у отвореном поступку
20.08.2015. до 12:00 отварање понуда 20.08.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.85/2015 – Набавка резервних делова за ЖАТ-ц централе
20.08.2015. до 12:00 отварање понуда 20.08.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.99/2015 – Набавка резервних делова за комуникациоу опрему -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3 –
20.08.2015. до 11:30 отварање понуда 20.08.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.59/2015 – Набавка железничких пломби -Измене и допуне бр.1-
19.08.2015. до 10:30 отварање понуда 19.08.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.89/2015 – Набавка инструмената за мерење на телекомуникационим уређајима
19.08.2015. до 12:00 отварање понуда 19.08.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.50/2015 – Набавка резервних делова за регистрофоне (12-канални регистрофон) -Питања и одговори бр.1-
18.08.2015. до 12:00 отварање понуда 18.08.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.60/2015 – Набавка трака за затезање са механизмом за везивање терета на вагону
17.08.2015. до 11:00 отварање понуда 17.08.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.23/2015 – Набавка образаца и строгоурачунатих образаца, у отвореном поступку, по партијама – Питања и одговори бр.1 –
14.08.2015. до 09:00 отварање понуда 14.08.2015. у 10:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.20/2015 – Услуга израде реда вожње, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2- – Измене и допуне бр.1 –
14.08.2015. до 13:00 отварање понуда 144.08.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.41/2015 – Услуге израде студије утврђивања трошкова теретног воза у робном саобраћају на пругама ЖС
12.08.2015. до 12:00 отварање понуда 12.08.2015. у 12:30
Zatvoren