Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.63/2015 – Набавка ручног алата за возопратно особље – Питања и одговори бр.1 – -Измене и допуне бр.1, бр.2 –
09.09.2015. до 10:00 отварање понуда 09.09.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.22/2015 – Набавка главне оправке 2 (два) дизел мотора локомотиве серије 644, у отвореном поступку – Питања и одговори бр.1, бр.2 –
07.09.2015. до 12:00 отварање понуда 07.09.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.76/2015 – Набавка оправке делова И сјлопова ДМВ серије 711- услуга оправке осовинских преносника
07.09.2015. до 10:00 отварање понуда 07.09.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.26/2015 – Набавка грађевинских радова, у отвореном поступку -Измене и допуне бр.1-
04.09.2015. до 11:00 отварање понуда 04.09.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.77/2015 – Набавка оправке опреме и делова за ГО шинобуса, по партијама – Измене и допуне бр.1 – -Питања и одговори бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
04.09.2015. до 10:00 отварање понуда 04.09.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.68/2015 – Набавка услуге уградње уређаја за компензацију реактивне енергије у ТЦ”Немањина 6”: Израда техничке документације-елабората, испорука и уградња опреме
03.09.2015. до 10:00 отварање понуда 03.09.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.67/2015 – Набавка материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилације и грејања -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
02.09.2015. до 12:00 отварање понуда 02.09.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.21/2015 – Набавка графитних четкица, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1-
31.08.2015. до 12:00 отварање понуда 31.08.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.34/2015 – Набавка делова за спушталице, у отвореном поступку -Измене и допуне бр.1, бр.2-
28.08.2015. до 12:00 отварање понуда 28.08.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.30/2015 – Набавка копир апарата за граничне станице Шид, Суботица и Димитровград, у отвореном поступку – Измене и допуне бр.1, бр.2, бр.3, бр.4 – – Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4 –
27.08.2015. до 11:00 отварање понуда 27.08.2015. у 12:00
Zatvoren