Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕНЈЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 106/2014 – Услуга средње оправке 7 локомотива серије 444, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4,бр.5,бр.6, бр.7, бр.8, бр.9, бр.10, бр.11, бр.12, бр.13, бр.14, бр.15 – Измене и допуне бр.1, бр.2-
24.09.2015. до 11:00 отварање понуда 24.09.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности – бр.82/2015 – Набавка повратног вода и уземљења контактне мреже монофазног система 25кВ, 50 Хз, на делу пруга: оп.Мала Крсна-Велика плана и оп. Сопот-Космајски-Ковачевац – Питања и одговори бр.1, бр.2 –
22.09.2015. до 10:00 отварање понуда 22.09.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности – бр.79/2015 – Набавка материјала и опреме НС, СИ И изолатора контактне мреже монофазног система 25кВ, 50 Хз -Питања и одговори бр.1-
21.09.2015. до 11:00 отварање понуда 21.09.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.81/2015 – Набавка материјала и опреме за одржавање носећих конструкција КМ (стубови, портали) и габаритних капија путних прелаза -Питања и одговори бр.1-
21.09.2015. до 12:00 отварање понуда 21.09.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.98/2015 – Набавка алата, опреме и потрошног материјала за рад занатских радионица и ситне механизације -Питања и одговори бр.1 –
17.09.2015. до 12:00 отварање понуда 17.09.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку мале вредности бр. 84/2015 – Елементи постоља-метални, гумени и гумено метални елементи – Питања и одговори бр.1. бр.2, бр.3- – Обавештење о продужењу рока –
16.09.2015. до 11:00 отварање понуда 16.09.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.83/2015 – Гумени производи – Питања и одговори бр.1 – – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
15.09.2015. до 11:00 отварање понуда 15.09.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.24/2015 – Набавка шина, у отвореном поступку – Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5- -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.1, бр.2-
14.09.2015. до 13:30 отварање понуда 14.09.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.72/2015 – Набавка кочних уметака од композитних материјала – Питања и одговори бр.1, бр.2 –
10.09.2015. до 11:00 отварање понуда 10.09.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.36/2015 – Набавка услуге осигурања имовине од одговорности за штету на роби у унутрашњем железничком саобраћају, у отвореном поступку – Питања и одговори бр.1, бр.2- -Измене и допуне бр.1-
09.09.2015. до 12:00 отварање понуда 09.09.2015. у 13:00
Zatvoren