Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку – бр.42/2015 –Услуге ремонта вучних електро мотора свих серија локомотива, у отвореном поступку
12.10.2015. до 11:00 отварање понуда 12.10.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 45/2015 – Набавка скретница, у отвореном поступку -Измене и допуне бр.1-
09.10.2015. до 13:00 отварање понуда 09.10.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.54/2015 – Уља и мазива, у отвореном поступку, по партијама – Измене и допуне бр.1, бр.2- -Питања и одговори бр.1, бр.2-
05.10.2015. до 12:00 отварање понуда 05.10.2015. у 12:30
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.37/2015 – Изоловани састави, у отвореном поступку
02.10.2015. до 10:00 отварање понуда 02.10.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку – бр.56/2015 – Набавка евродизела, у отвореном поступку
02.10.2015. до 12:30 отварање понуда 02.10.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (на српском и енглеском језику) и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.55/2015 – Набавка електричне енергије – набавка за избор снадбевача са потпуним снадбевањем и уговарање испоруке електричне енергије (комерцијално снадбевање) за потребе напајања електричне вуче и остале службене потрошње у систему „ЖС“ ад за период од 01.10.2015. до 01.10.2016.године, у отвореном поступку – Питања и одговори бр.1 – Измене и допуне бр.1 –
30.09.2015. до 10:00 отварање понуда 30.09.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 40/2015 – Набавка електронских сензора са причврсним прибором, у отвореном поступку, по партијама – Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5- – Измене и допуне бр.1, бр.2 – -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
28.09.2015. до 09:00 отварање понуда 28.09.2015. у 10:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку бр.38/2015 – Набавка мостовске храстове импрегнисане грађе, у отвореном поступку
28.09.2015. до 11:00 отварање понуда 28.09.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.31/2015 – Набавка услуге ремонта ЗФ мењача – ЗФ 4WГ-65ИИ са подбијачице 08-32 бр. 2276, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4 –
28.09.2015. до 12:00 отварање понуда 28.09.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку бр.35/2015 – Набавка материјала за потребе одржавања електрову;них постројења, у отвореном поступку, по партијама – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда – -Измене и допуне бр.1 – -Питања и одговори бр.1, бр.2 –
25.09.2015. до 13:00 отварање понуда 25.09.2015. у 14:00
Zatvoren