Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Arhiva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 184/2014 – Opravka električne opreme modernizovanih električnih lokomotiva
19.01.2015. do 13:30 otvaranje ponuda 19.01.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 190/2014 – Filteri za sva vozna sredstva, po partijama -Pitanja i odgovori br.1, br.2- -Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, za Partiju 4-
16.01.2015. do 10:00 otvaranje ponuda 16.01.2015. u 11:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 83/2014 – Usluge glavne i vanredne opravke 5 (pet) komada TMD, u otvorenom postupku -Pitanja i odgovori br.1- – Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava-
05.01.2015. do 09:30 otvaranje ponuda 05.01.2015. u 10:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 197/2014 –Usluge remonta osovinskih sklopova vučenih vozila
01.04.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 01.04.2015. u 13:00
Zatvoren