Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 184/2014 – Оправка електричне опреме модернизованих електричних локомотива
19.01.2015. до 13:30 отварање понуда 19.01.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 190/2014 – Филтери за сва возна средства, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2- -Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, за Партију 4-
16.01.2015. до 10:00 отварање понуда 16.01.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 83/2014 – Услуге главне и ванредне оправке 5 (пет) комада ТМД, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1- – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-
05.01.2015. до 09:30 отварање понуда 05.01.2015. у 10:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 197/2014 –Услуге ремонта осовинских склопова вучених возила
01.04.2015. до 12:00 отварање понуда 01.04.2015. у 13:00
Zatvoren