Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 112/2014 – Набавка заштитне опреме – заштитне рукавице кожне универзалне, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1-
26.03.2015. до 12:00 отварање понуда 26.03.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 116/2014 – Набавка радова за реконструкцију колосечних капацитета у станици Београд за остваривање директних вожњи возова са пруге Београд – Ниш на пругу Топчидер – Распутница „Панчевачки мост“ и обезбеђење сигурног и безбедног саобраћаја возова на улазном делу станице Београд, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3,бр.4. бр.5-
26.03.2015. до 11:30 отварање понуда 26.03.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 12/2015 – Набавка резервних делова за ЖАТ-г централе
23.03.2015. до 12:00 отварање понуда 23.03.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 111/2014 – Набавка опреме и делова за одржавање спољних СС уређаја, у отвореном поступку
23.03.2015. до 13:00 отварање понуда 23.03.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 22/2014 – Набавка услуге ремонта ЗФ мењача (ЗФ 4WГ-65ИИ) са машине 08-32 бр. 2276 са набавком и уградњом делова, ремонта преносника снаге са машине 09-32ЦСМ бр.2288 и ремонта мењача АК 6-80 са бирачем на машини 08-32 бр. 2089 и ремонта бирача на машини 07-32 бр.1810, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4-
17.03.2015. до 11:00 отварање понуда 17.03.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 212/2014 – Услуге поправке агрегата и делова лоцомотиве 621-201, по партијама -Питања и одговори бр.1-
12.03.2015. до 12:00 отварање понуда 12.03.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 205/2014 – Набавка делова за оправку ДМВ 812/818-015, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2-
11.03.2015. до 10:00 отварање понуда 11.03.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 68/2014 – Набавка добара за оспособљавање депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а СТАДЛЕР, у отвореном поступку, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, бр.7, бр.8, бр.9, бр. 10 – -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока- – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ПАРТИЈУ 3 – – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ПАРТИЈУ 1 – -Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Партију 3-
05.03.2015. до 12:00 отварање понуда 05.03.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 221/2014 – услуге замене рукохвата на тунелским ескалаторима бр. 2015 и 2016 у железничком стајалишту Вуков Споменик
09.02.2015. до 10:00 отварање понуда 09.02.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 101/2014 – набавка делова за ремонт вучених возила, МБТ Ø 920 мм и кочних дискова, у отвореном поступку, по партијама – Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, бр.7-
30.01.2015. до 11:00 отварање понуда 30.01.2015. у 12:00
Zatvoren