Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 20/2015 – Консултантске услуге за одржавање И развој ИБМ централног рачунарског система
07.04.2015. до 11:00 отварање понуда 07.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 17/2015 – Набавка електронских компоненти за СС И ТК лабораторије
07.04.2015. до 12:00 отварање понуда 07.04.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 102/2014 – Услуге поправке агрегата И делова за ДМК 710-010, у отвореном поступку, по партијама -Измене и допуне бр.1, бр.2, бр.3, бр.4- -Питања и одговори бр.1, бр.2 – -Обавештење о продижењу рока за достављање понуда –
07.04.2015. до 11:00 отварање понуда 07.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 6/2015 – Набавка материјала за одржавање спољних СС уређаја -Питања и одговори бр.1, бр.2-
06.04.2015. до 10:00 отварање понуда 06.04.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 15/2015 – Набавка осигурача -Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-
06.04.2015. до 12:00 отварање понуда 06.04.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 100/2014 – Набавка услуге сервиса, ремонта и поправке репарацијом и антикорозивном заштитом на железничким конструктивним групама спољашње оплате и унутрашњости возних средстава, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1-
06.04.2015. до 13:00 отварање понуда 06.04.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 105/2014 – Услуге ремонта осовинских склопова возних средстава, у отвореном поступку, по партијама -Измене и допуне бр.1, бр.2, бр.3- -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6 –
06.04.2015. до 11:00 отварање понуда 06.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 13/2015 – Набавка каблова, челичне ужади И кабловског прибора -Питања и одговори бр.1- -Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-
02.04.2015. до 10:00 отварање понуда 02.04.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 210/2014 – Набавка делова за оправку ДМВ 812/814-306, по партијама
30.03.2015. до 12:00 отварање понуда 30.03.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 103/2014 – Набавка зупчаника за возна средства, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4 –
27.03.2015. до 12:00 отварање понуда 27.03.2015. у 13:00
Zatvoren