Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку ти бр. 4/2015 – Набавка евродизела за вучу возова, у отвореном поступку -Измене и допуне бр.1- -Питања и одговори бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
16.04.2015. до 11:00 отварање понуда 16.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 28/2015 – Услуга санације средњенапонског кабловског вода 10кВ ТС “Лапово Дезинфекциона “ и санација три средњенапонска кабловска растављача у 10 кВ ТС “Лапово Водостаница” -Питања и одговори бр.1-
15.04.2015. до 10:30 отварање понуда 15.04.2015. у 11:00
Otvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 14/2015 – Набавка делова за механичке СС уређаје-скретничке браве, по партијама
15.04.2015. до 13:00 отварање понуда 15.04.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 11/2015 – Услуге ремонта хидрауличних мењача Т211р
15.04.2015. до 11:00 отварање понуда 15.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 21/2015 –Резервни делови за одржавање и сервис ТМД, по партијама -Питања и одговори бр.1-
14.04.2015. до 11:00 отварање понуда 14.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 2/2015 – Набавка угља , у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1-
09.04.2015. до 09:30 отварање понуда 09.04.2015. у 10:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 16/2015 – Набавка аутогума -Измене и допуне бр.1, бр.2, бр.3- -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6 – -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
08.04.2015. до 11:00 отварање понуда 08.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку мале вредности бр. 19/2015 – услуге техничког прегледа радио уређаја -Питања и одговори бр.1-
08.04.2015. до 12:00 отварање понуда 08.04.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 97/2014 – Набавка резервних делова за путничка кола, у отвореном поступку, по партијама -Питања и одговори бр.1-
08.04.2015. до 13:00 отварање понуда 08.04.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 10/2015 – Услуге ремонта преносника ДМВ 712/714
07.04.2015. до 13:00 отварање понуда 07.04.2015. у 14:00
Zatvoren