Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Arhiva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 9/2015 – Nabavka radova na popravci krova radionice ZOVS-a u Novom Sadu
27.04.2015. do 13:00 otvaranje ponuda 27.04.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 4/2015 – nabavka materijala za održavanje putnih prelaza
27.04.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 27.04.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KOKUNRSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 23/2015 – Rezervni delovi za prenosne sisteme -Pitanja i odgovori br.1-
27.04.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 27.04.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 107/2014 – Usluge redovne opravke 350 teretnih kola, u otvorenom postupku, po partijama -Pitanja i odgovori br.1, br.2, br.3- -Izmene i dopune br.1- -Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- – Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava –
27.04.2015. do 13:00 otvaranje ponuda 27.04.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 1/2015 – Nabavka sredstava i materijala za vršenje tekućih opravki bez otkačivanja, u otvorenom postupku, po partijama -Izmene i dopune br.1,br.2- -Pitanja i odgovori br.1, br.2 –
27.04.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 27.04.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 27/2015 – Rezervni delovi i materijal za radio – uređaje, po partijama -Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda- -Pitanja i odgovori br.1, br.2-
23.04.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 23.04.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 123/2014 – Nabavka rezervnih delova za tekuće održavanje klima uređaja Webasto, u otvorenom postupku -Pitanja i odgovori br.1-
20.04.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 20.04.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 94/2014 – Nabavka delova za uređaje kočnice i poneumatske opreme, u otvorenom postupku, po partijama -Pitanja i odgovori br.1, br.2- -Izmene i dopune br.1-
20.04.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 20.04.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 5/2015 – Usluge održavanja I baždarenja kolskih vaga, u otvorenom postupku
17.04.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 17.04.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 180/2014 –Merni stolovi za ispitivanje I kontrolu obrtnih postolja -Pitanja i odgovori br.1-
16.04.2015. do 10:00 otvaranje ponuda 16.04.2015. u 11:00
Zatvoren