Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 9/2015 – Набавка радова на поправци крова радионице ЗОВС-а у Новом Саду
27.04.2015. до 13:00 отварање понуда 27.04.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 4/2015 – набавка материјала за одржавање путних прелаза
27.04.2015. до 11:00 отварање понуда 27.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОКУНРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 23/2015 – Резервни делови за преносне системе -Питања и одговори бр.1-
27.04.2015. до 12:00 отварање понуда 27.04.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 107/2014 – Услуге редовне оправке 350 теретних кола, у отвореном поступку, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3- -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- – Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права –
27.04.2015. до 13:00 отварање понуда 27.04.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 1/2015 – Набавка средстава и материјала за вршење текућих оправки без откачивања, у отвореном поступку, по партијама -Измене и допуне бр.1,бр.2- -Питања и одговори бр.1, бр.2 –
27.04.2015. до 11:00 отварање понуда 27.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 27/2015 – Резервни делови и материјал за радио – уређаје, по партијама -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда- -Питања и одговори бр.1, бр.2-
23.04.2015. до 12:00 отварање понуда 23.04.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 123/2014 – Набавка резервних делова за текуће одржавање клима уређаја Wебасто, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1-
20.04.2015. до 11:00 отварање понуда 20.04.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 94/2014 – Набавка делова за уређаје кочнице и понеуматске опреме, у отвореном поступку, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2- -Измене и допуне бр.1-
20.04.2015. до 12:00 отварање понуда 20.04.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 5/2015 – Услуге одржавања И баждарења колских вага, у отвореном поступку
17.04.2015. до 12:00 отварање понуда 17.04.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 180/2014 –Мерни столови за испитивање И контролу обртних постоља -Питања и одговори бр.1-
16.04.2015. до 10:00 отварање понуда 16.04.2015. у 11:00
Zatvoren