Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 32/2015 – Материјал за одрзавање система даљинског управљања
15.05.2015. до 12:00 отварање понуда 15.05.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 29/2015 – Материјал и опрема за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50 Хз, по партијама -Питања и одговори бр.1-
12.05.2015. до 11:00 отварање понуда 12.05.2015. у 12:00
Zatvoren
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за Јавну набавку бр. 6/2015 – Набавка услуге одржавања друмских возила, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2-
11.05.2015. до 11:30 отварање понуда 11.05.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОКУНРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 30/2015 – Телеграфско-телепринтерска рачунарска опрема
08.05.2015. до 12:00 отварање понуда 08.05.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 121/2014 – Набавка комплетних скретница 49Е1-Р200-6⁰ на дрвеним праговима, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2- -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
08.05.2015. до 10:00 отварање понуда 08.05.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 12/2015 – Набавка скретничке храстове импрегнисане грађе, у отвореном поступку -Питања иодговори бр.1-
07.05.2015. до 10:30 отварање понуда 07.05.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 31/2015 – Набавка показних инструмената и електро уређаја за рад механизације
05.05.2015. до 11:00 отварање понуда 05.05.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОКУНРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 7/2015 – Клизачи пантографа -Питања и одговори бр.1, бр.2-
05.05.2015. до 13:00 отварање понуда 05.05.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 8/2015 – Набавка кочионих папуча, у отвореном поступку -Измена и допуна бр.1, бр.2- -Питања и одговори бр.1. бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, бр.7- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда- -Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-
05.05.2015. до 10:00 отварање понуда 05.05.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за Јавну набавку бр. 109/2014 – Услуга редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку, по партијама – Питања и одговори бр.1, бр.2 – -Измене и допуне бр.1, бр.2- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-
30.04.2015. до 12:00 отварање понуда 30.04.2015. у 13:00
Zatvoren