Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Arhiva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KOKUNRSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 11/2015 – Nabavka usluge remonta osovinskih sklopova voznih sredstava, u otvorenom postupku, po partijama -Pitanja i odgovori br.1, br.2, br.3 – -Izmene i dopune br.1-
03.06.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 03.06.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 34/2015 – Rezervni delovi i materijal za pružne telefonske uređaje, po partijama
28.05.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 28.05.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 33/2015 – Plakati upozorenja -Pitanja i odgovori br.1, br.2, br.3, br.4 –
28.05.2015. do 11:30 otvaranje ponuda 28.05.2015. u 12:00
Zatvoren
Oglas PRODAJA RASHODOVANIH PUTNIČKIH KOLA (VAGONA), PUTEM JAVNE LICITACIJE
26.05.2015. do 10:00 javna licitacija 26.05.2015. u 11:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 26/2015 –radovi na rekonstrukciji i sanaciji trupa pruge na lokacijama od km 49+300 do km 49+350 i od km 50+100 do km 51+370 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd – Vrbnica – Državna granica i to od Resnika do Valjeva
22.05.2015. do 13:30 otvaranje ponuda 22.05.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 18/2015 – Rezervni delovi za Pomoćni voz u Beogradu,Kraljevu, Nišu, Zaječaru
21.05.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 21.05.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br. 22/2015 – Nabavka kontakata za lokomotive i EMV, po partijama -Izmene i dopune br. 1-
19.05.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 19.05.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 3/2015 – Nabavka obručeva točkova -Pitanja i odgovori br.1, br.2, br.3-
19.05.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 19.05.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 115/2014 – Nabavka kompletne dvostruke kolosečne veze sa: 2 x 49E1-R200-6º leva, 1 x49E1-R200-6º desna, 1 x UKD-49E1-R215-6º, razmak koloseka 4.750mm, sa klasičnim sastavima, na drvenim pragovima -Pitanja i odgovori br.1- -Izmene i dopune br.1-
18.05.2015. do 13:00 otvaranje ponuda 18.05.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNU DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br. 113/2014 – Nabavka kompletnih skretnica 49E1-R300-60 na drvenim pragovima I kontra šina tipma 49E1 kvaliteta 260, u otvorenom postupku -Pitanja i odgovori br.1- -Izmene i dopune br.1-
18.05.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 18.05.2015. u 12:00
Zatvoren