Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОКУНРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 11/2015 – Набавка услуге ремонта осовинских склопова возних средстава, у отвореном поступку, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3 – -Измене и допуне бр.1-
03.06.2015. до 11:00 отварање понуда 03.06.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 34/2015 – Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређаје, по партијама
28.05.2015. до 12:00 отварање понуда 28.05.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 33/2015 – Плакати упозорења -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4 –
28.05.2015. до 11:30 отварање понуда 28.05.2015. у 12:00
Zatvoren
Оглас ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ КОЛА (ВАГОНА), ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
26.05.2015. до 10:00 јавна лицитација 26.05.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 26/2015 –радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд – Врбница – Државна граница и то од Ресника до Ваљева
22.05.2015. до 13:30 отварање понуда 22.05.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 18/2015 – Резервни делови за Помоћни воз у Београду,Краљеву, Нишу, Зајечару
21.05.2015. до 12:00 отварање понуда 21.05.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 22/2015 – Набавка контаката за локомотиве и ЕМВ, по партијама -Измене и допуне бр. 1-
19.05.2015. до 12:00 отварање понуда 19.05.2015. у 13:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 3/2015 – Набавка обручева точкова -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3-
19.05.2015. до 11:00 отварање понуда 19.05.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 115/2014 – Набавка комплетне двоструке колосечне везе са: 2 x 49Е1-Р200-6º лева, 1 x49Е1-Р200-6º десна, 1 x УКД-49Е1-Р215-6º, размак колосека 4.750мм, са класичним саставима, на дрвеним праговима -Питања и одговори бр.1- -Измене и допуне бр.1-
18.05.2015. до 13:00 отварање понуда 18.05.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 113/2014 – Набавка комплетних скретница 49Е1-Р300-60 на дрвеним праговима И контра шина типма 49Е1 квалитета 260, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1- -Измене и допуне бр.1-
18.05.2015. до 11:00 отварање понуда 18.05.2015. у 12:00
Zatvoren