Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Red vožnje i cene putovanja

„Šarganska osmica“ – Od „Ćire“ do „Nostalgije“

Nekada…

Ova pruga bila je žila kucavica i veza Evrope sa Jadranskim morem. Od Beograda do Dubrovnika i Zelenike, uskokolosečnom prugom od 760 mm, od 1925. do 1974.godine kroz tunele, preko mostova i kroz planinske useke saobraćao je čuveni voz „Ćira“ ostavljajući za sobom prepoznatljivi miris dima parne lokomotive…

Sada…

Deo ove pruge na relaciji od stanice Šargan Vitasi do Mokre Gore, koji predstavlja jedinstveno graditeljsko delo, otrgnut je od zaborava i čuvenom “Šarganskom osmicom“ ponovo odjekuje klaparanje vagona i pisak parnjače muzejskog voza „Nostalgija“.

Od Mokre Gore do stanice Šargan Vitasi “Nostalgija” prolazi kroz 22 tunela, preko pet mostova, savladava visinsku razliku od 300 metara i sve to na ukupnoj razdaljini od 15.440 metara.

Za vreme vožnje putnici imaju priliku da sa nekog od pet vidikovaca sagledaju bogatstvo i lepotu prirode ovoga kraja.

 

 

LETNJA SEZONA SAOBRAĆAJA MUZEJSKOG VOZA „NOSTALGIJA“
1. APRIL 2017. – 31. OKTOBAR 2017.

Red vožnje

Mokra Gora (polazak)

Šargan Vitasi (dolazak – polazak)

Mokra Gora (povratak)

08:00 č**

08:41 č**

10:00 č**

10:30 č

11:11 č – 11:27 č

13:00 č

13:30 č
13:49 č – 14:10 č
14:43 č

16:10 č*

16:51 č – 17:07 č*

18:35 č*

*Fakultativni voz
**Fakultativni voz koji će saobraćati kao redovan voz od 1. jula do 31. avgusta 2017. godine.

 

Vozne karte-relacija

Odrasli

Deca
od 6-14 godina

Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora

600,00 din.

300,00 din.

Deca do 6 godina prevoze se besplatno.

 

Vozne karte -relacija

Zakup voza sa dizel vučom (din.)

Zakup voza sa  parnom vučom (din.)

Zakup voza za nočnu vožnju(din.)

Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora

60.000,00

120.000,00

Mokra Gora – Jatare – Mokra Gora

70.000,00

Redovni vozovi se ne mogu zakupiti.

 

Telefon za rezervacije i informacije za voz „Nostalgija“:

Centralni buking „Šarganska osmica“ Radnim danima (ponedeljak – petak ) 07-15č tel. 031/510-288, Faks:031/ 510-688;
Vikendom (subota i nedelja) 08-18 h 031/ 800 – 003
e-mail : buking.sargan8@srbrail.rs

 

Prodajna mesta za vozne karte:

Stanica Mokra Gora Telefaks: 031 /800–003