Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Odlazak „Ćire“

Jedna od najlepših trasa na svetu do 1974. godine prolazila je Mokrom Gorom i dolinama razasutim na padinama Tare, Zlatibora i Šargana. Prugom uskog koloseka, koja je povezivala Beograd sa Sarajevom i Dubrovnikom, krstario je popularni „Ćira“. Gotovo pola veka ova pruga otvarala je Mokroj Gori vrata u svet.
 


 
Napredak i razvoj čitavog društva, pa i saobraćaja, ukinuo je parnjače i pruge uskog koloseka koje su postale deo železničke istorije. Ovu sudbinu, na žalost, nije mogla izbeći i u svetu jedinstvena Šrganska „osmica“. Naime, poslednji voz Šarganom je prošao 28. februara 1974. godine.