Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Izgradnja „gvozdenog puta“

Tri decenije pre izgradnje pruge, Mitar Tarabić, čuveni kremanski prorok, predvideo da će „kroz Cigansko padalište proći gvozdeni put sa gvozdenim ognjenim kolima koja će uvek sama zastajati na mjestu de su sad evo ciganske čerge“ (čerge su bile u delu Kremana).
 
Šarganska osmica je muzejsko-turistički kompleks pruga uskog koloseka od 600 mm i 760 mm i jedinstvena je u Evropi. Nastanak ove pruge vezan je za početak izgradnje železničkih pruga u Srbiji.
 
Nakon srpsko-turskog rata (1876-1878) kroz Srbiju je izgrađena moravska pruga Beograd – Niš ( 1884. god.), a 1907. godine započeta je i izgradnja poprečne pruge od Stalaća preko Užica i Šargana do Vardišta. Deo pruge od Stalaća do Užica postavljen je 1912. godine, pred početak Prvog balkanskog rata. Balkanski ratovi, a potom i Prvi svetski rat, odložili su izgradnju deonice pruge od Užica preko Mokre Gore do granice sa Austro-Ugarskom, koja je anektirala Bosnu.
 
Radove na pruzi nastavila je 1916. godine Austro-Ugarska, koja je u međuvremenu okupirala i deo Srbije. U to vreme izgrađeno je 9 km pruge do podnožja Šargana. Tokom probijanja tunela kroz ovaj masiv, odron kamena usmrtio je oko 200 radnika, ruskih i italijanskih zarobljenika. Radovi su zbog toga prekinuti i nastavljeni u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1921. godine.
 

 
Šargansku prugu, kako se najčešće zove deonica između Užica i Vardišta, počela je da gradi Sarajevska direkcija 1. marta 1921. godine. Usled slabog napredovanja na pruzi, ministar saobraćaja Kraljevine SHS rešio je da način gradnje ove pruge promeni. Oktobra 1921. godine pruga je, putem licitacije, izdata na gradnju preduzeću „Feniks“, od Užica do tunela u Šarganu. Od Šargana do Mokre Gore, zajedno sa tunelom ispod Šargana, gradnja je poverena preduzeću Nikole Plavšića. Rok gradnje bio je 24. april 1924. godine. Zbog spore izgradnje i velikih troškova koje je imalo preduzeće Nikole Plavšića, posao im je oduzet, a radove na poverenoj trasi (22,8 km) obavio je odbor za dovršenje Šarganske „osmice“ . Deonice na ovoj trasi bile su Šargan Vitasi – Jatare (7,5 km), Jatare – Mokra Gora (7,8 km) i Mokra Gora – Vardište (7,5 km).
 
Prvi voz je prošao novom prugom 25. januara 1925. godine.
 

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“