Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Odbor direktora

Skupština „Železnica Srbije“, na čelu sa predsednikom Zoranom Anđelkovićem, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, na sednici održanoj 17. januara 2015. godine , za trojicu izvršnih direktora jednoglasno je izabrala: Miroslava Stojčića, Rajka Kovića i Nenada Kecmana.

Izvršni odbor „Železnica Srbije“ na prvoj sednici, koja je održana 17. januara u Beogradu, za generalnog direktora kompanije izabrao je Miroslava Stojčića.


MIROSLAV STOJČIĆ
GENERALNI DIREKTOR

RAJKO KOVIĆ
IZVRŠNI DIREKTOR

NENAD KECMAN
IZVRŠNI DIREKTOR