Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Odbor direktora

Vlada imenovala Gorana Adžića za v.d. generalnog direktora „Železnica Srbije“ ad

 

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj početkom aprila 2019. godine, imenovala je Gorana Adžića za vršioca dužnosti generalnog direktora „Železnica Srbije“ ad.

Na istoj sednici, Vlada je donela Rešenje o prestanku mandata Odboru direktora ovog preduzeća – generalnom direktoru Miroslavu Stojčiću i izvršnim direktorima Nenadu Kecmanu i Rajku Koviću.

Goran Adžić rođen je 1973. godine u Kiseljaku. Po struci je diplomirani ekonomista i na Železnici radi od 2008. godine, gde je, između ostalog, obavljao i poslove na rukovodećim i savetničkim pozicijama.

Neposredno pre imenovanja, radio je u „Infrastrukturi železnice Srbije“ kao direktor Sektora za nekretnine i popis.

Profesionalno se bavio košarkom od 1992. do 2007. godine. Karijeru je započeo u KK „Radnički“ iz Beograda, nastavio je u klubovima u Poljskoj, Češkoj, Francuskoj, a završio u kiparskom klubu „Omonija“.

Govori engleski i češki jezik. Oženjen je i ima dvoje dece.

 


Na osnovu člana 29. Statuta „Železnice Srbije“ akcionarsko društvo („Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 10/19-prečišćen tekst), a u vezi sa Rešenjem Vlade Republike Srbije o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora „Železnice Srbije“ akcionarsko društvo, Beograd, 24 Broj: 119-3440/2019 od 4. aprila 2019. godine, Odlukom o izboru izvršnog direktora, broj: 1/2019-571 od 25.04.2019. godine i broj: 1/2019-572 od 25.04.2019. godine, Odbor direktora „Železnice Srbije“ akcionarsko društvo, Beograd je na sednici održanoj 25.04.2019. godine, doneo

O D L U K U

Konstituiše se Odbor direktora „Železnice Srbije“ akcionarsko društvo, Beograd, u sledećem sastavu:

1. Goran Adžić, dipl. ekonomista, v.d. generalnog direktora, predsednik Odbora direktora,

2. Nataša Aleksić Kapetanović, master menadžer, izvršni direktor, član Odbora direktora i

3. Svetlana Jelić-Burić, dipl. pravnik, izvršni direktor, član Odbora direktora

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“