Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Одбор директора

Влада именовала Горана Аџића за в.д. генералног директора „Железница Србије“ ад

 

Влада Републике Србије на седници одржаној почетком априла 2019. године, именовала је Горана Аџића за вршиоца дужности генералног директора „Железница Србије“ ад.

На истој седници, Влада је донела Решење о престанку мандата Одбору директора овог предузећа – генералном директору Мирославу Стојчићу и извршним директорима Ненаду Кецману и Рајку Ковићу.

Горан Аџић рођен је 1973. године у Кисељаку. По струци је дипломирани економиста и на Железници ради од 2008. године, где је, између осталог, обављао и послове на руководећим и саветничким позицијама.

Непосредно пре именовања, радио је у „Инфраструктури железнице Србије“ као директор Сектора за некретнине и попис.

Професионално се бавио кошарком од 1992. до 2007. године. Каријеру је започео у КК „Раднички“ из Београда, наставио је у клубовима у Пољској, Чешкој, Француској, а завршио у кипарском клубу „Омонија“.

Говори енглески и чешки језик. Ожењен је и има двоје деце.

 


На основу члана 29. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 10/19-пречишћен текст), а у вези са Решењем Владе Републике Србије о именовању вршиоца дужности генералног директора „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, 24 Број: 119-3440/2019 од 4. априла 2019. године, Одлуком о избору извршног директора, број: 1/2019-571 од 25.04.2019. године и број: 1/2019-572 од 25.04.2019. године, Одбор директора „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд је на седници одржаној 25.04.2019. године, донео

О Д Л У К У

Конституише се Одбор директора „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, у следећем саставу:

1. Горан Аџић, дипл. економиста, в.д. генералног директора, председник Одбора директора,

2. Наташа Алексић Капетановић, мастер менаџер, извршни директор, члан Одбора директора и

3. Светлана Јелић-Бурић, дипл. правник, извршни директор, члан Одбора директорa

Информативни лист „Пруга“

Часопис „Железнице“