Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Delatnost društva i organizacija

 

Vlada Srbije je 2. jula 2015. donela odluku o statusnoj promeni „Železnica Srbije“, izdvajanja uz osnivanje novih akcionarskih društava – „Infrastruktura železnice Srbije“, „Srbija voz“ i „Srbija Kargo“.

Od 10 avgusta, kada je Agencija za privredne registre donela rešenje o upisu u registar novoformiranih Društava, spske železnice nastavile su da postoje kao četiri akcionarska društva: Društvo “Železnice Srbije” ad, Društvo za upravljanje železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, Društvo za železnički prevoz robe „Srbija kargo“ i Društvo za železnički prevoz putnika „Srbija voz“.

Nakon izdvajanja tri novoformirana železnička društva, „Železnice Srbije“ ad nisu promenile svoj pravni i poslovni subjektivitet (nepromenjen PIB i matični broj), ali su promenile delatnost.

Delatnosti Društva “Železnice Srbije” ad su: Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije i ostale usluge informacione tehnologije, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, kao i iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje, tehničko ispitivanje i analize, iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme imaterijalnih dobara, delatnost muzeja, galerija i zbirki.

Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti, poslove i usluge u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, dozvoljene zakonom, uz saglasnost Osnivača.